खोज करे
  • MOHAMMED ZUBER

Result Notification

*महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की Oct/Nov 2020 मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षे चे Result लागलेला आहे तरी सर्व विद्यार्थ्यांनी याची नोंद घ्यावी*


प्राचार्य

राजीव गांधी कॉलेज ऑफ कॉम्प्युटर

सायन्स, पडेगाव, औरंगाबाद

मोबा. न. :- 9158458504

1 व्यू0 टिप्पणियाँ